PHP 7.2.0 Beta 1 Released

XMLWriter::writeDTD

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeDTDDTD'yi yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool writeDTD ( string $isim [, string $publicId [, string $systemId [, string $altküme ]]] )

Yordamsal kullanım

bool xmlwriter_write_dtd ( resource $xmlwriter , string $isim [, string $publicId [, string $systemId [, string $altküme ]]] )

DTD'yi yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

isim

DTD ismi.

publicId

Harici alt kümenin genel betimleyicisi.

systemId

Harici alt kümenin sistem betimleyicisi.

altküme

DTD içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
test2 at twinmail dot de
8 years ago
Use NULL for $publicId to force 'SYSTEM' instead of 'PUBLIC' output.
To Top